Erbij horen

 

Waar werk ik met hart en ziel voor? Samenleving betekent dat je samen leeft, en dat dus iedereen erbij hoort. Toch worden mensen die psychisch lijden te vaak buitengesloten.

Dikwijls op een subtiele wijze, zelfs door eígen GGz-hulpverleners.

 

Ik was me als hulpverlener tot voor kort daar helemaal niet van bewust.

En gaf de daarvoor zo typerende adviezen vanuit mijn beste bedoelingen. Als je iets verder kijkt zie je hoe herstelondermijnend mijn beste bedoelingen kunnen uitpakken.

Ik kom ’s ochtends mijn bed uit om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen die psychisch lijden nog meer moeten lijden doordat ze worden buitengesloten.

 

BureauVanWel richt zich op het vergroten van het 'erbij horen' via het bevorderen van professionele bescheidenheid bij hulpverleners, bijvoorbeeld door:

 

  • je te realiseren dat het gaat om het vertrouwen in de cliënt en zijn naasten die de ware experts zijn van hun lijden en de omgang daarmee;

  • bij het lijden te (durven) blijven zonder met (de in de GGz vaak zo typerende) snelle oplossingen te komen;

  • de wetenschappelijke kennis van de psychopathologie te benutten zonder dat je hiermee de eigen regie en het geloof in eigen kunnen aantast van de cliënt en zijn naasten;

  • de eigen herstelondermijnde reflexen van hulpverleners te leren onderkennen, en ermee om te gaan.

Copyright bureauvanwel.nl