Herstelondermijning

 

Herstelondermijning door eigen hulpverleners?

Dan kan toch niet waar zijn!

Nee, was dat maar zo. Toch zal elke hulpverlener zich erin herkennen.

De Generieke module Herstelondersteuning (van de GGZ Standaarden) geeft aan: 'Met de beste bedoelingen kunnen professionals toch vervallen in "herstelondermijnende reflexen", zoals de neiging om de patiënt  op de goede weg te helpen en om de problemen van de patiënt  op te lossen.' (p. 44 van deze module)

Er zijn 7 herstelondermijnende reflexen die je elke dag in de hulpverlenerspraktijk ziet.

Via een interactieve bijeenkomst en een gezamenlijk zoeken naar wegen die wel herstelondersteunend zijn, komen we samen verder.


Er is een training van 2 dagdelen beschikbaar:

Omgaan met herstelondermijnende reflexen

Wij, hulpverleners, willen allemaal cliënten ondersteunen bij hun herstel. En we hebben daarbij de beste bedoelingen. Vaak gaat dat prima. Soms loopt het minder goed. Dan werkt de cliënt niet goed mee; soms doet de cliënt ronduit onverstandige dingen die we willen voorkomen; soms irriteren we ons omdat het niet gaat zoals we willen.

In workshop gaan we kritisch kijken naar onszelf kijken, met name naar onze reflexen als hulpverlener. Veel reflexen zijn uitermate nuttig. Sommige reflexen kunnen schadelijk zijn, en zelfs het herstelproces van de cliënt ondermijnen.

In het eerste dagdeel kijken we hoe we zulke herstelondermijnende reflexen bij onszelf kunnen herkennen. In het tweede dagdeel gaan we samen op zoek hoe je er op zou kunnen reageren.

Voor wie?

Hulpverleners binnen en buiten de ggz

Onderwerp

 • het herkennen van herstelondermijnende reflexen
 • omgaan met herstelondermijnende reflexen
 • kritisch naar jezelf kijken; het bespreken met collega's

Tijdsinvestering

2 dagdelen (met 1 tot 2 weken tussen de dagdelen);

een huiswerkopdracht na dagdeel 1 en een huiswerkopdracht na dagdeel 2.

Ervaringen van cursisten:

 • uitstekend! Fijne sfeer. Mooie gedachtewisseling / bewustwording
 • leerzaam, verfrissend, veel uitwisseling en afwisseling
 • super! Het sluit zó aan bij hoe ik werk en hoe ik in het leven wil staan
 • goed! Motiverend, effectief voor bewustwording
 • erg prettig en praktisch toepasbaar. Het is een mindset
 • dit zou elke hulpverlener goed kunnen doen
 • zou het zeker aanraden!
 • ik hoor collega's vaak zeggen dat het bij de patiënt ontbreekt aan ziekte-inzicht. Tot op de dag van vandaag gebruik ik met een stellige overtuiging regelmatig dezelfde teksten. Door deelname aan deze cursus vraag ik me meer af of we niet te snel tot deze conclusie komen en beter kunnen luisteren naar wat iemand nu werkelijk te zeggen heeft 
 • prettig om met elkaar te oefenen / uit te wisselen
 • fijn veel praktijk t.o.v. theorie
 • mooie voorbeelden; verbindend; samen zoeken
 • zeer belangrijk dat collega's ook dit volgen
 • belangrijk om dezelfde taal te spreken!
 • aanrader!
 • herkenbare voorbeelden
 • goed: moet terug blijven komen
 • heel belangrijk dat mijn collega's dit ook volgen!
 • Tom weet de aandacht van de deelnemer te vangen: boeiende presentatie
 • interessant thema waarbij veel aandacht is voor de praktijk en de eigen bewustwording over je handelen en denken als hulpverlener
 • goed, ik denk dat we hier vaker over moeten spreken omdat het anders niet blijft hangen. Tom dank!
 • deze training is de basis voor het werken met mensen
 • Tom is prikkelend en laat ons zelf nadenken over wat er leeft
 • heel erg belangrijk dat mijn collega's dit volgen, een gemeenschappelijke visie is nodig
 • het is goed om stil te staan bij geautomatiseerde reflexen. Als je door hebt wat je doet, kun je in vastgelopen situaties beweging krijgen
 • het prikkelt mij verder te denken dan wat ik altijd al doe
 • soms denken we dat we volgens cliëntperspectief handelen, maar is dat wel zo?
 • het heeft mij echt aan het denken gezet
 • het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de reflexen; dat komt de relatie met de patiënten ten goede
 • kritisch blijven op eigen handelen; discussie met collega's = zinvol 
 • prikkelende training die je aan het denken zet over eigen handelen
 • belangrijk dat collega's die ook volgen, anders blijft herstelondermijning voorkomen, en kun je elkaar minder makkelijk scherp houden
 • dit moet blijven terugkomen anders zakt het weg. Dus wellicht in werkoverleg of intervisie er een thema van maken?
 • inspirerende training. Je leert stilstaan bij eigen reflexen. Zinvol voor herstelondersteuning
 • zeer belangrijk om als multidisciplinair team de taal van de herstelondersteuning te spreken
 • herstelondermijnende reflexen treden overal op. Bewustwording helpt eigen inzicht en handelen
 • Tom vertelt persoonlijke verhalen. Fijn om te volgen. Hij vraagt door
 • Heel belangrijke en nuttige training, zeker om in een multidisciplinair team te doen. Graag ook meer psychologen en psychiaters
 • veel praktijksituaties; herkenbaar.
 • Afgelopen weken leefde herstelondermijning in ons team. Interessant om dit voort te zetten
 • het werkt om steeds te denken: Hoe zou ik dit vinden, als iemand dit tegen mij zegt?
 • leerzaam, leuk. Het belang is groot voor alle disciplines. Bedankt
 • de 'patiënt' als MENS zien!
 • ik denk dat het heel goed is als vanuit de directie ruimte wordt gemaakt om hierin te blijven scholen en oefenen
 • zeer doorvoeld en vanuit vele ervaringen heel duidelijk overgebracht door de docent
 • Voor iedere doelgroep, en alle collega's is het belangrijk dit te volgen!
 • fijn & leerzaam
 • heeeel belangrijk; dan wordt het gesprek makkelijker
 • hoe kunnen we dit levend houden? Intervisie? Een terugkomdag?
 • belangrijk om je bewust te worden van je eigen aannames
 • het lijkt me wel nodig om teen vorm te vinden om dit scherp te houden
 • Fijn om te doen. Prikkelend, hoop er nog langer over te blijven nadenken
 • inzichtgevend; relevant voor de praktijk
 • cliëntbeleving staat centraal
 • Tom is duidelijk, belangstellend, levendig en maakt goede de koppeling met praktijk/theorie
 • spreekt prettig + interactief
 • goede, deskundige training
 • het maakt mij bewust van mijn eigen reflexen en zet me aan het denken
 • fijn om in teamverband te volgen
 • goed om met elkaar stil te staan en en ingangen te geven om kritisch te zijn op onze reflexen 
 • goede, prikkelende training. Geeft aangrijpingspunten voor de praktijk 
 • fijn om met het team te metacommuniceren, dit maakt het makkelijker om dit te blijven doen, en dit als nieuwe basishouding in te zetten 
 • belangrijk omdat het bewustwording brengt dat we uiteindelijk alleen samen (cliënt en hulpverlener) de therapie kunnen laten slagen; dus niet wij versus zij
 • Prima! Zeer toepasbaar om de zorg te verbeteren!
 • Erg goed. Elk team moet dit doen
 • Heel mooie, positieve training die echt bijdraagt aan verandering
 • Toegankelijke training over een zeer relevant onderwerp; sluit direct aan bij de praktijk, is direct uitvoerbaar
 • Veel interactie maakt het makkelijk om de aandacht erbij te houden
 • Leuk, nieuwe invalshoeken. Enthousiaste, betrokken en bevlogen trainer
 • Prachtige manier van presenteren. Inspirerend!
 • Wordt dit ook een training waarbij we bijvoorbeeld jaarlijks een herinneringsmiddag krijgen? Want juist in reflexen en gewoontes val je snel terug. Dat lijkt me zeer zinvol
 • Heel inspirerend en passend bij mijn praktijk, zeker door de voorbeelden
 • Geweldig vermogen om goed over te brengen, zelf ook kwetsbaar door openheid
 • verfrissend, verhelderend. Geeft ruimte om meer vanuit cliëntperspectief te kijken
 • helpend om bewust te worden van reflexen waardoor inhoud van de communicatie kan verbeteren
 • zeer toepasbaar. fijn om met praktijkvoorbeelden te werken
 • hoop dat dit als intervisie terug blijft komen om bewust te blijven
 • uitlokkend
 • bevlogen. Confronterend. Brengt de inhoud goed over
 • goed, persoonlijk. Zet aan tot nadenken
 • goed, inzicht in eigen handelen komt cliënt ten goede en voorkomt schade
 • prima. Bij dat ik er aan mee heb kunnen doen. Ga hiermee beter op herstelondermijnende reflexen letten, zoolde bij mij als bij collega's
 • leuke training met ruimte voor ieders ideeën. Leuk samen met het team. Tom lokt uit tot praten en er is ruimte voor.
 • goede aansluiting op depraktijk
 • zeer behulpzaam in dit werk
 • bewustwording van deze reflexen zou voor alle zorgverleners van belang zijn
 • het is heel belangrijk dat het hele team de cursus volgt, zodat je elkaar hierop kan wijzen

 

Copyright bureauvanwel.nl