Herstelondermijning

 

Herstelondermijning door eigen hulpverleners?

Dan kan toch niet waar zijn!

 

Nee, was dat maar zo. Toch zal elke hulpverlener zich erin herkennen.

De Generieke module Herstelondersteuning (van de GGZ Standaarden) geeft aan:

'Met de beste bedoelingen kunnen professionals toch vervallen in "herstelondermijnende reflexen",

zoals de neiging om de patiënt  op de goede weg te helpen en om de problemen van de patiënt  op te lossen.' (p. 44 van deze module)

Er zijn 7 herstelondermijnende reflexen die je elke dag in de hulpverlenerspraktijk ziet.

Via interactieve bijeenkomsten gaan we gezamenlijk zoeken naar wegen die wel herstelondersteunend zijn.

 

Training

Er is een training van 2 dagdelen beschikbaar: Omgaan met herstelondermijnende reflexen

Wij, hulpverleners, willen allemaal cliënten ondersteunen bij hun herstel.

En we hebben daarbij de beste bedoelingen. Vaak gaat dat prima.

Soms loopt het minder goed. Dan werkt de cliënt niet goed mee; soms doet de cliënt ronduit onverstandige dingen die we willen voorkomen; soms irriteren we ons omdat het niet gaat zoals we willen.

In training gaan we kritisch kijken naar onszelf kijken, met name naar onze reflexen als hulpverlener.

Veel reflexen zijn uitermate nuttig. Sommige reflexen kunnen schadelijk zijn, en zelfs het herstelproces van de cliënt ondermijnen.

In het eerste dagdeel kijken we hoe we zulke herstelondermijnende reflexen bij onszelf kunnen herkennen.

In het tweede dagdeel gaan we samen op zoek hoe je er op zou kunnen reageren.

 

Voor wie?

Voor hulpverleners binnen en buiten de ggz

Onderwerpen:

 • het herkennen van herstelondermijnende reflexen

 • omgaan met herstelondermijnende reflexen

 • kritisch naar jezelf kijken; het bespreken met collega's

Tijdsinvestering:

2 dagdelen (met 1 tot 2 weken tussen de dagdelen);

een huiswerkopdracht na dagdeel 1 en een huiswerkopdracht na dagdeel 2.

 

Ervaringen van cursisten:

 • uitstekend! Fijne sfeer. Mooie gedachtewisseling / bewustwording

 • leerzaam, verfrissend, veel uitwisseling en afwisseling

 • super! Het sluit zó aan bij hoe ik werk en hoe ik in het leven wil staan

 • goed! Motiverend, effectief voor bewustwording

 • erg prettig en praktisch toepasbaar. Het is een mindset

 • dit zou elke hulpverlener goed kunnen doen

 • zou het zeker aanraden!

 • ik hoor collega's vaak zeggen dat het bij de patiënt ontbreekt aan ziekte-inzicht. Tot op de dag van vandaag gebruik ik met een stellige overtuiging regelmatig dezelfde teksten. Door deelname aan deze cursus vraag ik me meer af of we niet te snel tot deze conclusie komen en beter kunnen luisteren naar wat iemand nu werkelijk te zeggen heeft 

 • prettig om met elkaar te oefenen / uit te wisselen

 • fijn veel praktijk t.o.v. theorie

 • mooie voorbeelden; verbindend; samen zoeken

 • zeer belangrijk dat collega's ook dit volgen

 • belangrijk om dezelfde taal te spreken!

 • aanrader!

 • herkenbare voorbeelden

 • goed: moet terug blijven komen

 • heel belangrijk dat mijn collega's dit ook volgen!

 • Tom weet de aandacht van de deelnemer te vangen: boeiende presentatie

 • interessant thema waarbij veel aandacht is voor de praktijk en de eigen bewustwording over je handelen en denken als hulpverlener

 • goed, ik denk dat we hier vaker over moeten spreken omdat het anders niet blijft hangen. Tom dank!

 • deze training is de basis voor het werken met mensen

 • Tom is prikkelend en laat ons zelf nadenken over wat er leeft

 • heel erg belangrijk dat mijn collega's dit volgen, een gemeenschappelijke visie is nodig

 • het is goed om stil te staan bij geautomatiseerde reflexen. Als je door hebt wat je doet, kun je in vastgelopen situaties beweging krijgen

 • het prikkelt mij verder te denken dan wat ik altijd al doe

 • soms denken we dat we volgens cliëntperspectief handelen, maar is dat wel zo?

 • het heeft mij echt aan het denken gezet

 • het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de reflexen; dat komt de relatie met de patiënten ten goede

 • kritisch blijven op eigen handelen; discussie met collega's = zinvol 

 • prikkelende training die je aan het denken zet over eigen handelen

 • belangrijk dat collega's die ook volgen, anders blijft herstelondermijning voorkomen, en kun je elkaar minder makkelijk scherp houden

 • dit moet blijven terugkomen anders zakt het weg. Dus wellicht in werkoverleg of intervisie er een thema van maken?

 • inspirerende training. Je leert stilstaan bij eigen reflexen. Zinvol voor herstelondersteuning

 • zeer belangrijk om als multidisciplinair team de taal van de herstelondersteuning te spreken

 • herstelondermijnende reflexen treden overal op. Bewustwording helpt eigen inzicht en handelen

 • Tom vertelt persoonlijke verhalen. Fijn om te volgen. Hij vraagt door

 • Heel belangrijke en nuttige training, zeker om in een multidisciplinair team te doen. Graag ook meer psychologen en psychiaters

 • veel praktijksituaties; herkenbaar.

 • Afgelopen weken leefde herstelondermijning in ons team. Interessant om dit voort te zetten

 • het werkt om steeds te denken: Hoe zou ik dit vinden, als iemand dit tegen mij zegt?

 • leerzaam, leuk. Het belang is groot voor alle disciplines. Bedankt

 • de 'patiënt' als MENS zien!

 • ik denk dat het heel goed is als vanuit de directie ruimte wordt gemaakt om hierin te blijven scholen en oefenen

 • zeer doorvoeld en vanuit vele ervaringen heel duidelijk overgebracht door de docent

 • Voor iedere doelgroep, en alle collega's is het belangrijk dit te volgen!

 • fijn & leerzaam

 • heeeel belangrijk; dan wordt het gesprek makkelijker

 • hoe kunnen we dit levend houden? Intervisie? Een terugkomdag?

 • belangrijk om je bewust te worden van je eigen aannames

 • het lijkt me wel nodig om teen vorm te vinden om dit scherp te houden

 • Fijn om te doen. Prikkelend, hoop er nog langer over te blijven nadenken

 • inzichtgevend; relevant voor de praktijk

 • cliëntbeleving staat centraal

 • Tom is duidelijk, belangstellend, levendig en maakt goede de koppeling met praktijk/theorie

 • spreekt prettig + interactief

 • goede, deskundige training

 • het maakt mij bewust van mijn eigen reflexen en zet me aan het denken

 • fijn om in teamverband te volgen

 • goed om met elkaar stil te staan en en ingangen te geven om kritisch te zijn op onze reflexen 

 • goede, prikkelende training. Geeft aangrijpingspunten voor de praktijk 

 • fijn om met het team te metacommuniceren, dit maakt het makkelijker om dit te blijven doen, en dit als nieuwe basishouding in te zetten 

 • belangrijk omdat het bewustwording brengt dat we uiteindelijk alleen samen (cliënt en hulpverlener) de therapie kunnen laten slagen; dus niet wij versus zij

 • Prima! Zeer toepasbaar om de zorg te verbeteren!

 • Erg goed. Elk team moet dit doen

 • Heel mooie, positieve training die echt bijdraagt aan verandering

 • Toegankelijke training over een zeer relevant onderwerp; sluit direct aan bij de praktijk, is direct uitvoerbaar

 • Veel interactie maakt het makkelijk om de aandacht erbij te houden

 • Leuk, nieuwe invalshoeken. Enthousiaste, betrokken en bevlogen trainer

 • Prachtige manier van presenteren. Inspirerend!

 • Wordt dit ook een training waarbij we bijvoorbeeld jaarlijks een herinneringsmiddag krijgen? Want juist in reflexen en gewoontes val je snel terug. Dat lijkt me zeer zinvol

 • Heel inspirerend en passend bij mijn praktijk, zeker door de voorbeelden

 • Geweldig vermogen om goed over te brengen, zelf ook kwetsbaar door openheid

 • verfrissend, verhelderend. Geeft ruimte om meer vanuit cliëntperspectief te kijken

 • helpend om bewust te worden van reflexen waardoor inhoud van de communicatie kan verbeteren

 • zeer toepasbaar. fijn om met praktijkvoorbeelden te werken

 • hoop dat dit als intervisie terug blijft komen om bewust te blijven

 • uitlokkend

 • bevlogen. Confronterend. Brengt de inhoud goed over

 • goed, persoonlijk. Zet aan tot nadenken

 • goed, inzicht in eigen handelen komt cliënt ten goede en voorkomt schade

 • prima. Bij dat ik er aan mee heb kunnen doen. Ga hiermee beter op herstelondermijnende reflexen letten, zowel bij mij als bij collega's

 • leuke training met ruimte voor ieders ideeën. Leuk samen met het team. Tom lokt uit tot praten en er is ruimte voor.

 • goede aansluiting op depraktijk

 • zeer behulpzaam in dit werk

 • bewustwording van deze reflexen zou voor alle zorgverleners van belang zijn

 • het is heel belangrijk dat het hele team de cursus volgt, zodat je elkaar hierop kan wijzen

 • Heel herkenbaar in de dagelijkse praktijk.

 • Het zet je aan het denken.

 • Heel relevant voor de dagelijkse praktijk

 • Training is een eye-opener → bewustwording.

 • Je wordt heel bewust van (eigen) handelen.

 • Eye-opener, verrassende inzichten.

 • Zou vaker overgesproken moeten worden in het team.

 • Je gaat nadenken bij bepaalde situaties. Anders aankijken tegen situaties.

 • Tom kan fijne onderbouwende informatie geven. Prettige sfeer creëren, veilige sfeer.

 • De trainer is deskundig, zet je goed aan het denken.

 • Tom ziet iedereen en probeert je echt te begrijpen. Ziet wat er gebeurt en gebruikt precies de goede dingen omdat inzicht over te brengen. Zonder het beter te weten.

 • Creëert een open sfeer, kundig in zijn vak.

 • Wel bespraakt mens.

 • Er is veel ruimte voor praktijkvoorbeelden.

 • De benadering is heel goed om patiëntgericht te werken.

 • Het kijken naar client niet als stoornis, maar mens met eigen eigenschappen. Dat kwam overal in terug en vind ik erg mooi en belangrijk.

 • Je denkt na bv. Omgang cliënten hoe doe ik dit nu, hoe kan het anders. Dit ook in samenwerking met collega’s.

 • Afwisseling maakt dat je “bij de les” blijft.

 • Interessante cursus.

 • Nuttige inzichten opgedaan; het zou onderdeel van beleid moeten worden om blijvend effect te hebben.

 • Verademing dat dit aspect van de zorg eindelijk aandacht kreeg, na al die tijd dat ik het wel opmerkte (bij mezelf en anderen), maar niet wist wat ermee te doen of hoe het bespreekbaar te maken.

 • Goede training wat aansluit in de praktijk, bewust worden van hoe we de dingen doen en hoe we het zouden moeten/kunnen doen.

 • Het voelt voor mij in een gemoedelijke sfeer met verschillende ervaringen in de praktijk uitgewisseld die je weer meer bewust maken van je denk- en handelswijze.

 • Leerzaam, zelfbewustwordingsproces op gang gebracht.

 • Het is belangrijk om op één lijn te komen, zouden alle collega’s dit moeten volgen. Niet zozeer alleen voor verpleegkundigen, maar ook voor bv gastvrouw die in contact zijn met client, dus voor allen die in contact zijn met cliënt.

 • Belangrijk dat anderen dit ook gaan doen, aangezien zij mij anders niet begrijpen. Het is dan voor iedereen duidelijk en samen kun je werken aan verbetering. 

 • Nuttige training.

 • Herhaling zou goed zijn.

 • Interessant thema, met ook een grijs gebied wat dagelijks aan de orde is.

 • Training maakt je bewust van onbewust gedrag.

 • Situaties die dagelijks voorkomen.

 • Goede, kundige spreker die materie goed kent.

 • Helder, beeldend sprekend, enthousiast overkomend.

 • Weet orde te bewaren in dit kippenhok. Duidelijk en humor.

 • Inzichtelijk gemaakt van de theorie en veel praktijkvoorbeelden.

 • Theorie sluit aan bij de praktijk.

 • Wat we besproken hebben, staat overzichtelijk in het mapje.

 • Heel interessant, goed, leerzaam en ook leuk. Goed.

 • Training maakt eigen gedrag bewust, door interacties/opdrachten. Leuk opgezet.

 • Heel interessant en heeft mij veel inzicht in mijn werk gegeven.

 • De training maakt mij meer bewust van wat ik doe.

 • Inspirerend.

 • Het is denk ik heel belangrijk voor iedereen om “valkuilen” te leren herkennen en deze om te buigen naar gelijkwaardig contact.

 • Heel belangrijk, heel leerzaam deze training; geeft inzicht in ons werk.

 • Het met elkaar kunnen hebben over de stof en kijken waar we hier op de werkvloer anders mee kunnen omgaan.

 • Zeer belangrijk.

 • Ik heb het mensen aangeraden – niet beter-wetend bedoeld.

 • Zou fijn zijn als er ook aandacht is voor de toepassing. Denk dat veel van ons het wel weten (hoop ik) maar doen.... Met het team onze visie bepalen. En ntervisie voor het team om het levend te houden.

 • Ik hoop op een opfriscursus over een jaar met de inzichten van dat moment.

 

Copyright bureauvanwel.nl