In de media

Info, publicaties, blogs

Het belang van beschermende woonvormen stond het in het begin van mijn loopbaan centraal, met als student een publicatie in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Richtte me op chronisch psychiatrische cliënten, met onderzoek naar o.a. wensen over kleinschalig wonen, patiëntenvoorlichting, de opvallend veel veranderende diagnostiek, en over vernieuwingen als rehabilitatie. Promoveerde op een longitudinaal onderzoek naar het effect van milieurehabilitatie. Was betrokken bij de individuele rehabilitatie-benadering, alsook bij boekbesprekingen over rehabilitatie. Bijzonder was de innovatieve en prijs-winnende betaalde vriendendienst voor zorgwekkend inactieve jongeren.

Ik ben blij met een prachtige site psychosenet, waar ik enkele blogs mag posten, zoals over mijn gewetensproblemen met antipsychotica, informatie over het afbouwen van antipsychotica, over welke hulpverlener bij jou past, en open Open Dialogue (een expert die niets doet? en over bescheiden hulpverleners zonder oordeel). En over dat GGz-taal in de dagelijkse praktijk zo herstelondermijnend uitpakken.

Bijzonder was dat ik enkele jaren deel mocht uitmaken van de Gezondheidsraad, met name gericht op jongeren met ADHD en jongeren met psychische kwetsbaarheid. Zie: het complete rapport

Voorts ben ik de trotse winnaar van de Douglas Bennett Award 2015. En is er e.e.a. op een rijtje gezet op Linkedin.   

Radio, tv, krant, internet

 

Interview (1991): 'Van die betweterige arrogantie moeten we af!' Hoever, 2(9), p. 21-23.

Tv-item van EenVandaag Psychose: werkwijze hulpverleners was jaren verkeerd. Nederland 1 op 24 november 2012 (9 minuten).

Interview: Tongeren, C. van (2015). Tom van Wel: ‘Antipsychotica kun je gezondheidsbedreigende medicijnen noemen’. Psycho Praktijk, 7, 12-16. Zie: interview

Interview: Jonkers, A. (2015). Psychologen ‘uit de kast’. De Psycholoog, 50(1), 22-29. Zie: artikel.

Interview: Jonkers, A. (2015). Heb het zelf ook, zegt de psychiater. Psychiatrie: nieuwe openheid. De Volkskrant 24 oktober 2015. Zie: de Volkskrant.

Interview: Patiëntenfederatie NPCF: ‘PGD: Tom van Wel over het Persoonlijk Gezondheidsdossier’ op 24 juli 2015. Zie: filmpje (4 minuten)

Radio-interview bij Nieuws & Co op 8-1-2018 (7 minuten, vanaf 17:20 uur) over mijn cliënt-verleden.

Moderne tv: ruim een uur live geïnterviewd op YouTube en FaceBook via Psychosenet door Anne Marsman, samen met Jerry Allon over psychoses en de hulpverlening op 20 mei 2019. 

Podcast 'Cafe de Afstand' op 30 maart 2020 (30 min.) over de corona-crisis.

Filmpje van De Nederlandse GGz over Volwaardig burgschap (december 2020).

Landelijke dag van Plusminus over Open Dialogue op 19 juni 2021 (1½ uur; de link start na 5 minuten) met Michiel Cheukalam, Martijn Kole en Linda Jeekel) 

Podcast over de boekjes Herstel in de Pocket: gesprek van 15 min. met Jerry Allon.

Verdiepende podcast over de boekjes Herstel in de Pocket: gesprekken met Remke van Staveren, Heleen Wadman en Tilly van Oosten (totaal 45 min.) door Jerry Allon.

Blog op de website van Stichting PILL: 'Zijn we wel eerlijk?' (september 2022)

Presentaties, workshops en dagvoorzitterschappen

van Wel, T.F. Rehabilitatie. Wonen op maat. Plenaire presentatie bij Jongeren met schizofrenie. Door regionale samenwerking naar kwaliteit in de zorg. Amersfoort, 14 maart 1997.

van Wel, T.F., Roosenschoon B.J., van der Weide C.T. Clinical case management in Utrecht (the Netherlands). Application of the Boston rehabilitation approach. Workshop bij VI World Congress, World Association for Psychosocial Rehabilitation te Hamburg (Duitsland), 4 mei 1998.

van Wel, T.F. Natuurlijk is rehabilitatie normaal! Consensus en toekomst. Congres: Rehabilitatie: dat is toch normaal?! Het congres voor begeleiders in de GGz. Utrecht, 31 oktober 2002.

van Wel, T.F. Kleinschalige woonmilieus in de psychiatrie. Lezing bij: Fundraising ‘Kas Florisol’ beschermende woonvorm. Willemstad (Curaçao), 14 november 2002. 

van Wel, T.F. Rehabilitatie: kerntaak van de GGz. Plenaire presentatie bij Congres Rehabilitatie­strategieën in de psychiatrie. Willemstad (Curaçao), 16 november 2002.

van Wel, T.F Beschermende woonvormen en rehabilitatie. Lezing bij jubileum RIBW Nijmegen en Rivierenland. Nijmegen, 29 januari 2003.

van Wel, T.F. Rehabilitatie: individueel en milieugericht. Lezing Rijngeestgroep. Oegstgeest, 3 februari 2003.

van Wel, T.F. Rehabilitatie en het maken van ethische afwegingen. Studiemiddag. Utrecht, 4 februari 2003.

van Wel, T.F. & A. van Keijzerswaard Rehabilitatie: onderzoek en ervaringen uit ’t Utrechtse. Lezing GGz Drente. Beilen, 23 april 2003.

Speleers, S., F. Marquenie, A. van Keijzerswaard & T. van Wel. Twee werelden van verschil? Scholing van hulpverleners in de psychiatrie. Studiedag ‘Laveren tussen loyaliteiten’. Professionals in de zorg bijscholen over vraaggericht werken. ZonMw. Nieuwegein, 30 maart 2004.

Landsheer, J.A., T.F. van Wel & G. Lensveld-Mulder. Workshop Professionalisering via onderzoek. Universiteit Utrecht ter gelegenheid van het tweede lustrum van de capaciteitsgroep Methoden en Technieken. Utrecht, 18 juni 2004.

van Bakel, M. & T. van Wel. De vlugge variant van de individuele rehabilitatiebenadering. Workshop op het congres Rehabilitatie als maatschap. Utrecht, 7 december 2004.

de Jong, M., H. van Asdonck & T. van Wel. Workshop ‘Wegwijzer Rehabilitatie': het accent op milieugerichte rehabilitatie toegespitst op verschillende doelgroepen in de zorg.Congres Rehabilitatie als maatschap. Utrecht, 7 december 2004.

van Wel, T.F. Dagvoorzitter van het landelijk congres Bondgenoten voor de toekomst. Amsterdam, 21 april 2005.

van Wel, T.F. Fasen van gedragsverandering. Presentatie bij SPBC Paulus Potterhage. Nieuwegein, 10 oktober 2005. 

Plenair geïnterviewd door Wouter Bos (PvdA) over ggz-knelpunten. Zeist, 26 oktober 2005.

van Wel, T.F. Implementatie van rehabilitatie in een team/afdeling. Trainingsdagen bij Mentrum. Amsterdam, 15 november 2005 en 2 februari 2006.

van Wel, T.F. Het zorgprogramma schizofrenie en de module rehabilitatie. Workshop bij het landelijk schizofreniecongres Welke zorg werkt? Van richtlijn naar praktijk samen met dr. W. Cahn. Zwolle, 24 november 2005.

van Wel, T.F. Naar HKZ-certificering. Presentatie bij Wier (met sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapte cliënten). Den Dolder, 24 januari 2006. 

van Wel, T.F. Rehabilitatie en HKZ-certificering. Landelijke studiedag St. Rehabilitatie '92. Rotterdam, 7 maart 2006.

van Wel, T.F. Milieurehabilitatie. Studiemiddag Lectoraat rehabilitatie Hanzehogeschool. Groningen, 14 maart 2006.

van Wel, T.F. Kritische kanttekeningen bij IPS. Landelijke studiedag over IPS. Amersfoort, 30 maart 2006.

van Wel, T.F. Onderzoek naar de Individuele rehabilitatie-benadering. St. Rehabilitatie ’92 docentendag, 12 september 2007.

van Wel, T.F. Voorzitter bij het parallel-symposium ‘Het verband houden: een debat over verpleegkunde en rehabilitatie’ bij Landelijk schizofreniecongres Zorgen voor verband. Zwolle, 22 november 2007.

van Wel, T.F. Rehabilitatie onder druk. Rehabilitatie-trajecten op hun kwaliteit beoordelen. Lustrumcongres Rehabilitatie en herstelondersteunende zorg. Rotterdam, 29 november 2007.

van Wel, T.F. Presentatie Rehabilitatie onder druk bij RIBW Drenthe, Assen, 25 februari 2008.

van Wel, T.F. Dagvoorzitter op het landelijk symposium Rehabilitatie in de praktijk voor jongvolwassenen met een psychotische stoornis, 23 april 2008 Vredenburg te Utrecht. Wegens succes herhaald op 24 september 2008.

van Wel, T.F. Workshop Monitoringsonderzoek: een belangrijk kwaliteitsinstrument op het Landelijk Schizofreniecongres Zorg voor kwaliteit! Zwolle, 20 november 2008.

van Wel, T.F. Workshop Kijk op Irb-Kwaliteit (KIK). Hulpverleners krijgen individuele feedback met een beoordelingscijfer, op het Landelijk rehabilitatiecongres Sociale relaties & burgerschap. Utrecht, 18 december 2008.

van Wel, T.F. Middagvoorzitter bij de studiemiddag bij de presentatie van het Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn te Utrecht.

van Wel, T.F. Dagvoorzitter bij 10 jaar begeleid leren in Nederland, landelijk symposium Hanzehogeschool. Groningen, 3 februari 2009.

van Wel, T.F. Geïnterviewd over psychoses bij Tijd voor MAX; live televisie Nederland 2 op 18 februari 2010. 

van Wel, T.F. Dagvoorzitter op het Landelijk symposium Maatschappelijke participatie door individuele rehabilitatie. Congrescentrum Vredenburg, Utrecht, 13 oktober 2010.

Korevaar, L., J. Dröes, E. Luijten, J. Kroes & T. van Wel (2010). Aanvraag Master Rehabiliation Counselor. Groningen: Hanzehogeschool.

van Wel, T.F. Presentatie Familiebeleid en de Triadekaart bij de bijeenkomst Best Practice in de langdurige GGz bij de Regieraad Kwaliteit van zorg, bij Vilans, Utrecht, 22 september 2010.

van Wel, T.F. Presentatie 'Individuele Rehabilitatie Benadering' bij de bijeenkomst Best Practice in de langdurige GGz bij de Regieraad Kwaliteit van zorg, Vilans, Utrecht, 22 september 2010.

van Wel, T.F. Presentatie Evidence Based Practice, docentendag van Stichting Rehabilitatie ’92, Utrecht, 22 november 2010.

van Wel, T.F. Presentatie ROM en de relevantie voor de praktijk op het Symposium Altrecht Science, Zeist, 9 december 2010.

van Wel, T.F. Workshop IPS en IRB: als kat en hond op het 4e rehabilitatie-congres Zo Werkt Het! Meedoen in arbeid en onderwijs op 15-12-2010 in de Jaarbeurs te Utrecht.

van Wel, T.F. Nominatie voor de Douglas Bennett Award op het 4e rehabilitatie-congres Zo Werkt Het! Meedoen in arbeid en onderwijs. Jaarbeurs, Utrecht, 15 december 2010.

van Wel, T. (2011). Leren in behandeling. Plenaire presentatie bij Congres Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychische beperking. Amersfoort, 1 november 2011.

van Wel, T. & T. Staring. Demoralisatie tegengaan. Wel noodzaak, geen inzet: hoe pak je dat aan? Workshop bij Congres Sporen van Rehabilitatie. Utrecht, 2 april 2012.

van Wel, T. Dagvoorzitter op het Symposium Vroege Psychose. Actuele ontwikkelingen over de preventie, behandeling en rehabilitatie. Utrecht, 8 oktober 2012.

van Busschbach, J., W. Swildens, A. Zijlstra, A. & T. van Wel. Hulpverleners krijgen rapportcijfers. Workshop op het Symposium Vroege Psychose. Actuele ontwikkelingen over de preventie, behandeling en rehabilitatie. Utrecht, 8 oktober 2012.

Renger, W.-J. & T. van Wel. Moodbot, an applied game for self-documentation for patients suffering from psychosis and depression. Workshop op Conferentie Games For Health Europe. Amsterdam, 6 november 2012.

van Wel, T. Gaming in de behandeling: de Moodbot. Workshop op het VGCt-congres Back to the future. De toekomst van de cognitieve gedragstherapie. Veldhoven, 14 november 2013.

van Wel, T. Wat levert activering op? Plenaire presentatie op het Congres Werk is de beste zorg. Herstel door werk en activering, Beatrix theater, Utrecht, 4 december 2013.

van Wel, T. Presentatie Herstelondermijning en herstelondersteuning door eigen hulpverleners. Landelijke Ypsilon kaderdag. Utrecht, 26 januari 2013.

van Wel, T. Presentatie Ervaringen met ROM bij jongeren met een psychosekwetsbaarheid. NOSMO Studiemiddag ‘De Methodologie van Praktijkonderzoek’. Utrecht, 1 maart 2013.

van Wel, T. Consequent de cliënt ondersteunen bij zijn eigen participatiedoelen? Plenaire presentatie op Studiemiddag Methodische begeleiding bij mensen met EPA. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te Arnhem. Arnhem, 5 juni 2014. Zie hier

van Wel, T.F., J.A. Landsheer & G. Lensveld-Mulder. Professionalisering via onderzoekworkshop aan de Universiteit Utrecht ter gelegenheid van het tweede lustrum van de capaciteitsgroep Methoden en Technieken. Utrecht, 18 juni 2014.

van Wel, T. & A. Hubner. Zelfstigma: Wat kunnen hulpverleners daar tegen doen? Workshop op het Phrenos Rehabilitatiecongres ‘Herstel - de voortgang’. Den Bosch, 21 mei 2015.

van Wel, T. van. Dagvoorzitter van ‘The first European Conference on Supported Education’. Groningen, 16 en 17 november 2015.

van Wel, T. & C. Egelie-Sprenger. Hulpverleners die met eigen cliënten hun eigen verhaal delen: waar is dat in hemelsnaam voor nodig? Workshop op 11e Phrenos Psychosecongres ‘Van progressieve hersenziekte naar progressief herstel’. Zwolle, 3 december 2015.

van Wel, T. Altrecht – early psychosis ABC. Parallelsessie op het European Conference on Youth Mental Health. Maastricht, 17 februari 2016.

van Hoof, T., D. Corstens & T. van Wel. Van professionele afstand naar professionele nabijheid. Workshop op het congres Goede GGZ! Herstel van de menselijke maat. Utrecht, 17 maart 2016.

Corstens, Dirk & Tom van Wel (2016). Studiemiddag Open Dialogue. Een kennismaking. Utrecht, 12 september 2016.

van Wel, T. Studiedag Kijk op Irb Modelgetrouwheid. MindUp, Leeuwarden, 13 september 2016.

van Wel, T. Mijn reflexen als hulpverlener. Het gevaar van mijn goede bedoelingen. Presentatie op Inspiratiedag Cosis/PromensCare. Fluitenberg, 20 en 27 september 2016.

Cummins, Russel & Wel, Tom van. Inspiratiemiddag De Nieuwe Ggz. Enik Recovery College, Utrecht, 29 september 2016.

van Wel, T. Dagvoorzitter op het Congres herstelacademies. Vrijplaats voor herstel en participatie. Jaarbeurs te Utrecht, 6 oktober 2016.

Boertien, D., D. Corstens, B. Monter & T. van Wel. 'Open Dialogue: verkenningen’. Workshop op het 12e Phrenos Psychosecongres 'Psychose in perspectief’. Zwolle, 8 december 2016. 

van Wel, T. Mijn herstelondermijnende reflexen. Het gevaar van mijn goede bedoelingen. Presentatie op het Tweede werkconferentie van het Project handelingsplan psychotische stoornissen in de forensisch zorg. Trimbosinstituut, Utrecht, 29 mei 2017.

van Wel, T. Mijn herstelondermijnende reflexen. Het gevaar van mijn goede bedoelingen. Presentatie bij Herstel & Behandeling GGZ Friesland. Bakkeveen, 18 mei 2017.

van Wel, T. Mijn herstelondermijnende reflexen. Het gevaar van mijn goede bedoelingen. Presentatie bij MindUp. Leeuwarden op 18 mei 2017.

van Wel, T. Let’s talk about… ourselves! Self-disclosure by professionals. Workshop op 4th European Conference on Integrated Care & Assertive Outreach in Mental Disorders (EAOF 2017). Hamburg, 14 september 2017.

Blaauw, C., M. Kole, O. Galish & T. van Wel. Peer-supported Open Dialogue in the Netherlands: towards client-driven mental health care. Workshop op 4th European Conference on Integrated Care & Assertive Outreach in Mental Disorders (EAOF 2017). Hamburg, 14 september 2017.

van Wel, T. Het gevaar van mijn goede bedoelingen. Plenaire presentatie op deStudiedag #Hoedan? #Doen! GGz Drenthe te Beilen, 23 november 2017.

Blaauw, C., O. Galish & T. van Wel. Eerste ervaringen Peer-supported Open Dialogue in Nederland. Workshop bij13e Phrenos Psychosecongres Levensloop-Levenshoop. Zwolle, 23 november 2017.

van Wel, T. Als hulpverlener je eigen cliënt-ervaringen delen: kan dat wel?! Workshop op Congres Maatschappelijk herstel is (g)een kunst?! Doorn, 1 oktober 2018.

van Wel, T. Dagvoorzitter op het landelijk Symposium Succes@School. Het ondersteunen van jongeren met psychische problemen bij het (gaan) volgen van een reguliere opleiding. Utrecht, 29 november 2018.

van Wel, T. Peer-supported Open Dialogue en de Yucelmethode. Baarn, 5 april 2019.

van Wel, T. De worsteling met m'n reflexen. Teamdag Thuisondersteuning Assen. Rolde, 24 september 2019.

van Wel, T. Herstelonderteunend omgaan met psychopathologie. R92 Expertdag. Utrecht, 1 november 2019.

van Wel, T. & G. van Dijk. Tweedaagse training Herstelondersteunend Psychopathologie Benutten. Assen, meerdere malen in najaar 2019.

van Wel, T. De module rehabilitatie. Lessenreeks aan de post-HBO SPV-opleiding aan de Hogeschool Utrecht, 2011 - heden (1 tot 2 maal per jaar).

van Wel, T. & G. van Dijk. Studiemiddag 'Mijn goede bedoelingen, of... mijn herstelondermijnende reflexen? Optimaal Leven. Fluitenberg, 30 januari 2020.

van Wel, T. Workshop Astare over herstelondermijnende reflexen. Utrecht, 11 februari 2020.

van Wel, T. Ondersteuning bieden bij 'Omgaan met herstelondermijnende reflexen'. Beleidsdag Altrecht-ZE Ouderen, Zeist, 9 juli 2020.

van Wel, T. Online lessen over Psychopathologie voor medewerkers van zorgkantoren. 9 en 14 september 2020. (meerdere malen herhaald)

van Wel, T. Naar een herstel-Ondersteunende intake (HOI). Utrecht, 15 september 2020. Herhaald op 26 januari 2021.

van Wel, T. Training Omgaan met herstelondermijnende reflexen. Zeist, 10 en 24 september 2020. (meerdere malen herhaald)

van Wel, T. Voorzitter van webinar R92 Gele kaart voor sociale uitsluiting. 6 oktober 2020.

van Wel, T., E. Hulshof & L. van Moorsel Online lessen Herstel, herstelondermijnende reflexen en rehabilitatie voor behandelaren van GGz Oost Brabant. 15 oktober en 3 november 2020. 

van Wel, T. Ruimte maken om samen te zoeken. Over Peer-supported Open Dialogue op het Familiesymposium 'Het belang van de naaste in het triadisch werken'. Online op 26 november 2020.

van Wel, T. Herstelondermijnende reflexen in de hulpverlening. Kennissessie Netwerkgericht Werken, Wachtlijstbegeleiders gemeente Amsterdam. Online op 25 februari 2021. 

van Wel, T. Voorzitter van webinar R92 Gele kaart voor een exclusieve arbeidsmarkt. 13 april 2021.

van Wel, T. Hersteldilemma's: onze reflexen. Online lessen voor de Verpleegkundig Specialist GGz in opleiding, april 2021 (meerdere malen).

van Wel, T. Peer-supported Open Dialogue. Studiemiddag BuurtzorgT Groningen, 11 november 2021.

van Wel, T. Psychische problematiek. Training voor werkmatchers van de Gemeente Utrecht, oktober 2021-maart 2022 (meerdere malen).

van Wel, T. Psychopathologie voor zorgkantoor-medewerkers. Meerdere online lessen voor VGZ en Z&Z-medewerkers, oktober/november 2021.

van Wel, T. Waarom herstelgericht werken zo moeilijk is. Presentatie bij Kick off-bijeenkomst herstelgericht werken GGz Centraal op 27 januari 2022.

van Wel, T. Omgaan met herstelondermijnende reflexen. Studieochtend voor HIC Helmond en HIC Oss van GGz Oost Brabant, februari 2022 (4 maal).

van Wel, T. Studiemiddag psychotische stoornissen, Lister, Team Grauwaart, Utrecht, 3 februari 2022.

van Wel, T. Training psychische problematiek, Gemeente Utrecht - Werk & Inkomen, Utrecht (11 trainingen oktober 2021-maart 2022).

van Wel, T. Als professional jezelf laten zien? Presentatie bij BuurtzorgT Regiebehandelarenoverleg op 8 maart 2022. 

van Wel, T. Omgaan met herstelondermijnende reflexen, Lister, Team Castellum, Utrecht, 24 en 31 maart 2022.

van Wel, T. Herstel, herstelondermijnende reflexen en rehabilitatie voor behandelaren, GGz Oost Brabant, 12 april 2022.

van Wel, T. Herstelondersteunend Psychopathologie Benutten, Stichting Anton Constandtse, Den Haag, maart-juni 2022.

van Wel, T. Herstel en herstelondermijnende reflexen, opleiding GGz-VS module volwassenenpsychiatrie, Utrecht 9-13 mei 2022 (6 groepen).

van Wel, T. & G. van Dijk Herstelondersteunend Psychopathologie Benutten, Assen: Cosis, april 2022 (meerdere trainingen).

van Wel, T. & W. Boevink Psychische problematiek, WIJ3.0, Utrecht, april-juni 2022 (2 trainingen).

van Wel, T. Peer-supported Open Dialogue: 'reflecting'. Studiemiddag BuurtzorgT Groningen, 9 juni 2022.

van Wel, T. Dagvoorzitter Jubileumcongres R92 '30 jaar op weg' op 30 juni 2022, Doorn: Zonheuvel.

van Wel, T. & R. Cummins Psychische problematiek, WIJ3.0, Utrecht september 2022.

van Wel, T. Dagvoorzitter Wereldstemmenhorendag 'Versterken door verbinding' op 14 september 2022, Nieuwegein: ENIK.

van Wel, T. Plenaire presentatie Mijn herstelondermijnende reflexen. PG Jaarcongres ervaringsdeskundigheid 2022 op 8 december 2022, Den Haag: The Social Hub.

van Wel, T. Psychopathologie en herstel. Opleiding ervaringsdeskundigheid op 23 januari 2023, Nieuwegein: ROC Midden Nederland.

van Wel, T. Omgaan met herstelondermijnende reflexen, Zutphen: GGNet, 19 januari en 16 februari 2023.

van Wel, T. Omgaan met herstelondermijnende reflexen, Zeist: Altrecht ggz, januari - maart 2023 (meerdere groepen).

van Wel, T. & G. van Dijk Herstelondersteunend Psychopathologie Benutten, Groningen: Cosis, voorjaar 2023 (meerdere groepen).

van Wel, T. Het gevaar van de goede bedoelingen. Presentatie bij het Algemeen symposium 'De persoonlijke factor in een hulpverleningscontext: verwaarloosd en ondermijnd'. Voorjaarscongres NVvP, Maastricht 31 maart 2023.

van Wel, T. Psychopathologie en studeren. Workshop op het Symposium Begeleid Leren, Utrecht: Domstad, 4 april 2023.

van Wel, T. Het gevaar van mijn goede bedoelingen. Utrecht: ENIK Recovery College, 23 mei 2023.

van Wel. T. & W. Boevink Psychopathologie. WIJ3.0, Utrecht, in juni en in november 2023.

van Wel, T. Herstelondersteunend Psychopathologie Benutten, Stichting Anton Constandtse, Den Haag, in juni 2023 en in december 2023 (2 trainingen).

van Wel & G. van Dijk Omgaan met herstelondermijnende reflexen, Assen: Cosis, najaar 2023 (meerdere trainingen).

van Wel, T. Workshop Omgaan met moeilijk gedrag, voor vrijwilligers van Digiwijs 3.0. Utrecht: WIJ3.0, 20 oktober 2023.

van Wel, T. Het gevaar van mijn goede bedoelingen. ART-studiedag, Alkmaar: GGz Noord-Holland-Noord, 31 oktober 2023.

van Wel, T. Het gevaar van mijn goede bedoelingen. Omgaan met mijn herstelondermijnende reflexen. Rotterdam: Pameijer, 29 november 2023.

van Wel, T. Dagvoorzitter 2e PG Jaarcongres ervaringsdeskundigheid 2023. Oegstgeest: Corpus, 30 november 2023.

van Wel, T. Mijn herstelondermijnende reflexen. Online refereeravond GGZ Centraal, 5 februari 2024.

van Wel, T. & G. van Dijk Herstelondersteunend Psychopathologie Benutten, Assen: Cosis - Kind, Jeug en Gezin, voorjaar 2024 (meerdere groepen).

 

 

 

 

 

publicaties:

van Wel, T.F. (1987). Beschermende Woonvormen. Een Oriënterend Onderzoek naar Bestaans­voorwaarden. Nijmegen: Katholieke Univer­siteit. (tevens doctoraalscriptie Medische Sociologie; cum laude)

van Wel, T.F. (1988). Drie Onder een Kap. Onderscheid Binnen de Beschermende Woonvormen. Nijmegen: Katho­lieke Universiteit. (tevens doctoraalscriptie Klinische Psychologie)

van Wel, T.F. & A.C. van den Hout (1988). Beschermende Woonvormen. Een Onderzoek naar de Invulling van een Vraag­stuk. Tijdschrift voor Psychiatrie, 30(8), 521-533. Zie: gehele tekst

van Wel, T.F. (1989). Psychiatrische Verpleegkunde in Praktijk, Management en Wetenschap. Tijdschrift voor Ziekenverpleging, 99(43), 724-725.

van Wel, T.F. (1990). Chroniciteit in Beeld. Een Onderzoek naar het Functioneringsniveau van Bewoners van Verblijfafdelingen van de Willem Arntsz Hoeve. Den Dolder: B&O. 

van Wel, T.F. (1990). Substitutie met de Hand op de Knip. Tijdschrift voor Ziekenverpleging, 100(14), 459-461.

van Wel, T.F. (1991). "Maar mijn poes moet erbij kunnen...". Een onderzoek naar wensen over kleinschalig wonen. Den Dolder: B&O. ISBN 90 73559 02 2

van Wel, T.F. (1992). Hoezo Uitbehandeld? Integrerende Verpleegkunde in een Psychiatrische Verblijfafdeling. TvZ. Vakblad voor Verpleegkundigen, 102(13), 472-475.

van Wel, T.F. (1992). Chroniciteit in Beweging. Een Longitudinaal Onderzoek naar het Funktionerings­niveau van Bewoners van Verblijfsafdelingen. Den Dolder: B&O. ISBN 90 73559 04 9

van Wel, T.F. (1992). Wensen over Kleinschalig Wonen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 34, 732-738. Zie: gehele tekst 

Stapels. P.P.M., M.G.C. de Leeuw & T.F. van Wel (1993). Luisteren naar patiënten. Een boek over patiënten­voorlichting in de chronische psychiatrie. Patiëntenzorg & Kwaliteit, nummer 48, p. 7-9.

de Leeuw, M.G.C., P.P.M. Stapels en T.F. van Wel (1993). Het lichtend pad. Patiënten­voorlichting in de chronische psychiatrie. Den Dolder: H.C. Rümke Groep. ISBN 90 73559 05 7

van Wel, T.F. (1993). Chronisch psychiatrische patiënten in het APZ: diagnostiek, verblijfsduur en veranderende vaardigheden. Tijdschrift voor Psychiatrie, 35, 272-277. Zie: gehele tekst

van Wel, T.F. (1993). Kun je vergeten dat je net hebt gegeten? Verschillende aspecten van de communicatie. Denkbeeld. Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 5(2), 19.

van Wel, T.F., P.P.M. Stapels & M.G.C. de Leeuw (1993). Patiënten­voorlichting in de chronische psychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 35, 715-725. Zie: gehele tekst

van Wel T.F. (1994). Chronisch psychiatrische patiënten en rehabilitatie. Voorstellen voor definities. Tijdschrift voor Psychiatrie, 36, 64-69. Zie: gehele tekst

van Wel, T.F. (1994). Een dubbele moraal. Denkbeeld. Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 6(1), 12.

van Wel, T.F., P.P.M. Stapels & M.G.C. de Leeuw (1994). Patiënten­voorlichting is méér. Tijdschrift voor Psychiatrie, 36, 373-374.

van Wel, T.F. (1994). Groningse Gecoördineerde Zorg: Prille ervaringen met een nieuwe GGZ. Passage. Forum voor maatschappelijke opvang en psychosociale rehabilitatie, 3, 64.

van Wel, T.F. (1995). Centralisatie van de cliënt, decentralisatie van de zorg. In: A.P.J. Höppener (Red.) Liber Amicorum Wout Hardeman, p. 185-189. Den Dolder: H.C. Rümke Groep / OLM Het Groene Land.

de Valk, G. & T. van Wel (Red.) (1996). Wetenschap is als het goede leven. Het leermeesterschap van Jean Persoon. Liber Amicorum / Tijdschrift voor Medische Sociologie, 9(2).

Roosenschoon, B.J., C. van der Weide & T. van Wel (1996). Luis in de pels of haarlemmerolie. Een evaluatie van de ontwikkeling van zorgcoördinatie in de stad Utrecht. Utrecht: NZi.

van Wel, T. (1997). Structurele patiëntenparticipatie op beleidsniveau in een psychiatrisch ziekenhuis bij de invoering van de individuele rehabilitatiebenadering. Den Dolder: Altrecht ggz.

Roosenschoon, B.J., G.A. Driedonks & T.F. van Wel (1997). Het product rehabilitatie. Beknopte beschrijving van het zorgaanbod rehabilitatie in de GGz als basis voor een kostprijsberekening. Utrecht: NZi.

van Wel, T.F. & G.A. Driedonks (1999). Regionale samenwerking bij de invoering van de individuele rehabilitatie-benadering. Over randvoorwaarden en knelpunten. Passage, Tijdschrift voor rehabilitatie, 8, 40-46.

van Wel T.F. & G.A. Driedonks (2000). Regionale samenwerking bij de invoering van de individuele rehabilitatie-benadering. Over randvoorwaarden en knelpunten. In: M. Nuy en J. Dröes (2000) De Individuele Rehabilitatie Benadering. Inleiding tot gedachtengoed, techniek en randvoorwaarden, p. 92-107.

Swildens, W., A. van Keijzerswaard & T. van Wel (2000). Rehabilitatie in Altrecht, een planmatige aanpak. Passage, Tijdschrift voor rehabilitatie, 9, 26-35. 

van Wel, T.F., B.J. Roosenschoon, G. Driedonks & F. Marquenie (2001). De kosten van individuele rehabilitatie. Toegespitst op mensen met schizofrenie. Utrecht / Rotterdam: Altrecht ggz / Bavo RNO Groep.

van Wel, T.F. (2001). Normaliseren van het woonmilieu. Effecten van uitplaatsingen uit het apz volgens het Engelse TAPS-project. Passage. Tijdschrift voor rehabilitatie, 10, 198-207.

Schijven, G., T.F. van Wel & M. de Jong (2001). De rehabilitatie wizard. Een hulpmiddel bij het toepassen van de individuele rehabilitatie-benadering. Rotterdam: Rehabilitatie ’92.

van Wel, T.F. (2002). Rehabilitatie door het woonmilieu. Een longitudinaal onderzoek naar de relatie tussen de mate van normalisatie van het woonmilieu en de activiteiten en participatie van chronisch psychiatrische clienten. Den Dolder: Altrecht ggz (academisch proefschrift). ISBN 90 73559 06 5 Zie: boek

van Wel, T.F., A.J.A. Felling & J.M.G. Persoon (2002). De invloed van rehabilitatie op het activiteiten- en participatieniveau van chronisch psychiatrische cliënten: een effectonderzoek. Tijdschrift voor Psychiatrie, 44, 589-597. Zie: volledige tekst

van Wel, T.F., J. Persoon, B. Felling, G. de Valk & G. Schijven (2002). Wat is rehabilitatie? Een voorstel om tot consensus te komen. Passage. Tijdschrift voor rehabilitatie, 11, 196-206.

Swildens, W.E., A.J. van Keijzerswaard, T.F. van Wel, G.J.J. de Valk & M.W. Valenkamp (2003). Individuele rehabilitatie voor chronisch psychiatrische patiënten: een open onderzoek. Tijdschrift voor Psychiatrie, 45, 15-26. Zie: volledige tekst

van Wel, T.F. (2003). Participatieprobleem. Psy. Tijdschrift over geestelijke gezondheidszorg, 7, 24.

van Wel, T.F., B. Felling, G. de Valk & G. Schijven (2003). In gesprek blijven met cliënten: steeds meer consensus over wat rehabilitatie is. Een reactie op de reacties van Jeanette Pols en Wilma Boevink. Passage. Tijdschrift voor rehabilitatie, 12, 125-126. 

van Wel, T.F. (2003). Rehabilitatie: dat is toch normaal?! In F. van de Kar, A. van Keijzerswaard & T.F. van Wel (Red.) Rehabilitatie: dat is toch normaal?! Assen: Van Gorcum.

van Wel, T.F., W. Swildens & F. Marquenie (2003). Ervaringen als cliënt. In gesprek raken over bejegening in de ggz. In F. van de Kar, A. van Keijzerswaard & T.F. van Wel (Red.) Rehabilitatie: dat is toch normaal?! Assen: Van Gorcum.

van Wel, T.F., A.J.A. Felling & J.M.G. Persoon (2003). The effect of psychiatric rehabilitation on the activity and participation level of clients with long-term psychiatric disabilities. Community Mental Health Journal, 39, 535-546. Zie: inleiding

van Wel, T.F., B. Felling, G. de Valk & G. Schijven (2004). Bla-bla-ggz. Over de noodzaak van begripsverduidelijking. Passage. Tijdschrift voor rehabilitatie, 13(1), 49-51. Zie: inleiding

van Wel, T. & Siteur, I. (2005). Recensie van de Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 60, 865-867.

van Wel, T. & Siteur, I. (2006). Recensie van Erp, N. van, F. Giesen, L. van Leeuwen, & J. van Weeghel (2005). Implementatie van Individual Placement and Support (IPS) in Nederland. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 61(6), 384-387.

van Wel, T. & Siteur, I. (2006). Antwoord op de repliek van de bespreking van Van Weeghel e.a. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 61(6), 496-497.

van Wel, T. (2006). De wij-zij-kloof. In: W. Boevink, A. Plooy & S. van Rooijen (Red.) Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische aandoeningen. Amsterdam: SWP, p. 205-210.

van Wel, T. (2006). Ziekte-inzicht versus vraag-inzicht. Tijdschrift voor rehabilitatie, 14(4), 63-64. Zie: inleiding

van Wel, T. (2006). De wij-zij-kloof. Deviant – tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij, 13, 12-15. Zie: gehele tekst

van Wel, T. & Siteur, I. (2007). Recensie van Prickarts (2006). Functioneringsgerichte rehabilitatie. De cliënt als persoon centraal in de kansrijke omgeving. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 62(11), 1000-1001.

Marquenie, F., I. Veenstra & T. van Wel (Red.) (2008). Hoop doet leven. Ervaringsverhalen van jongvolwassenen met een psychotische stoornis over hun rehabilitatie en behandeling bij ABC. Utrecht: ABC.

Dröes, J., T. van Wel & L. Korevaar (2008). Rehabilitatie en herstel. In L. Korevaar & J. Dröes (Red.) Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn. Bussum: Coutinho, p. 25-34.

Dröes, J., L. Korevaar & T. van Wel (2008). De plaats van rehabilitatie in de hulpverlening. Over kenmerken en competenties. In L. Korevaar & J. Dröes (Red.) Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn. Bussum: Coutinho, p. 69-86.

van Wel, T. & J. Dröes (2008). Rehabilitatie als specifiekgerichte benadering. Over rehabilitatie-opvattingen in Nederland. In L. Korevaar & J. Dröes (Red.) Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn. Bussum: Coutinho, p. 87-104.

de Jong, M. & T. van Wel (2008). Milieurehabilitatie. Een methode om via de omgeving met maximale betrokkenheid van cliënten hun activiteiten en participatie te vergroten. In L. Korevaar & J. Dröes (Red.) Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn. Bussum: Coutinho, p. 153 – 168.

van Wel, T.F., I.H. Siteur, & F.M. Marquenie (2008). Rehabilitatie voorop bij jongvolwassenen met een psychotische stoornis. In A. Plooy, S. van Rooijen, & J. van Weeghel (Red.) Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2008-2009. Amsterdam: SWP, p. 223 – 232.

van Wel, T.F. (2008). Rehabilitatie werkt. Psy. Tijdschrift over geestelijke gezondheid en verslaving, 12(9), 35.

van Wel, T.F., T. Rusting & E. van den Enden (2008). Bemoeirehabilitatie bij zorgwekkend inactieve jongeren. Het ABC-buddyproject. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 63, 221-233.

van Wel, T. (2008). Lesplan Kijk op Irb-Kwaliteit (KIK). Over de borging in begeleidingsgesprekken. Groningen / Rotterdam: Hanzehogeschool / St. Rehabilitatie ’92.

van Wel, T.F. & F.M. Marquenie (2009). Vrijblijvendheid doorbroken. Individuele beoordelingscijfers voor hulpverleners. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64, 156-166.

van Wel, T.F., M. Figlarz & F.M. Marquenie (2009). Bespreking van ‘N. van Erp, e.a., Werken met begeleiders in de GGZ met ervaringsdeskundigheid’. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64, 420-422.

van Wel, T.F. (2009). Rehabilitatie: geen kleurloze brij. Over rehabilitatiestromingen in Nederland. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 65, 25-39.

van Wel, T. (2010). Blindelings achter de VS aan lopen… Psy. Tijdschrift over geestelijke gezondheid en verslaving, 14(7), 32-33.

T. van Wel & I. Siteur (2010). Recensie van 'Corrigan, P.W., Mueser, K.T., Bond, G.R., Drake, R.E., & Soloman, P. Principles and Practice of Psychiatric Rehabilitation. An Empirical Approach. The Guilford Press, New York, 2008'. Tijdschrift voor Psychiatrie, 52(7), 496-497. Zie: de boekbespreking

van Wel, T. & I. Siteur (2010). Recensie van ‘L. Spear (2010) The Behavioral Neuroscience of Adolescence New York: W.W. Norton’, Tijdschrift voor Psychiatrie, 52(12), 871. Zie: de boekbespreking

de Jong, M., B. Sporken & T. van Wel (2010). Het vergeten ggz-milieu. De invloed van het ggz-milieu op de participatie van cliënten. In S. van Rooijen & J. van Weeghel (Red.) Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2010-2011. Tweejaarlijks state-of-the-art overzicht van wetenschap en praktijk. Amsterdam: SWP, p. 167-188. Zie: inleiding.

Wel, T. van (2010). Rehabilitatie: geen kleurloze brij. Over rehabilitatieopvattingen in Nederland. In S. van Rooijen & J. van Weeghel (Red.) Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2010-2011. Tweejaarlijks state-of-the-art overzicht van wetenschap en praktijk. Amsterdam: SWP, p. 75‑87. Zie: inleiding.

Korevaar, L., J. Dröes & T. van Wel (2011). Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie-benadering (IRB). Databank Effectieve Interventies in de Sociale Sector. Utrecht: Movisie – Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling. Zie: hier

Dröes, J., T. van Wel & L. Korevaar (2011). Rehabilitatie en herstel. In: L. Korevaar & J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn. Bussum: Coutinho, p. 25-36.

Dröes, J., L. Korevaar & T. van Wel (2011). De plaats van rehabilitatie in de hulpverlening. Over kenmerken en competenties. In: L. Korevaar & J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn. Bussum: Coutinho, p. 69-86.

van Wel, T. & J. Dröes (2011). Rehabilitatie: gerichte ondersteuning van activiteiten en participatie. Over rehabilitatiestromingen in Nederland. In: L. Korevaar & J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn. Bussum: Coutinho, p. 87-103.

De Jong, M. & T. van Wel (2011). Milieurehabilitatie. Een methode om via de omgeving met maximale betrokkenheid van cliënten hun activiteiten en participatie te vergroten. In: L. Korevaar & J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn. Bussum: Coutinho, p. 153-168.

van Wel, T. (2012). Rehabilitatie niet laten verwateren. Tijdschrift voor Rehabilitatie, 21(2), 27-28.

van Wel, T.F. & Landsheer, J.A. (2012). Societal participation: examining the impact of a rehabilitation approach for young people with schizophrenia. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 19, 792–798.

van Wel, T. & L. Korevaar (2012). Rehabilitatie: eigen participatiedoelen. In: Gaag, M. van der, Staring, T. Valmaggia, L. (Red.) Handboek psychose. Theorie, diagnostiek en behandeling, p. 293-312. Amsterdam, Uitgeverij Boom.

van Wel, T. & J. van Weeghel (2012). Vroege psychose vereist vroege rehabilitatie. In: Veling, W., Wal, M. van der, Jansen, S., Weeghel, J. van, Linszen, D. (Red.) Handboek Vroege Psychose. Diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en organisatie van zorg, p. 142-156. Amsterdam, Uitgeverij SWP.

van Wel, T. (2012). FiRe: Fidelity of Rehabilitation. Utrecht: ABC-Altrecht.

van Wel, T. (2012). FACT ook geen garantie voor maatschappelijk herstel. MGV online-discussie over Ambulantisering.

Landsheer, J.A. & T. van Wel (2013). Monitoring treatment results of psychiatric patients: Do different objectives need different designs and implementations? Methodological Review of Applied Research, 1, 18-31.

Landsheer, J.A. & T. van Wel (2013). Reply to Noom and Van Balkom: Monitoring treatment results of psychiatric patients: Do different objectives need different designs and implementations? Methodological Review of Applied Research, 1, 39-42. 

van Wel, T.F., D. Kleijzen, T. Franse & T. Rusting (2013). Betaalde vriendendienst bij zorgwekkend inactieve jongeren met een psychotische stoornis; een vergelijkend onderzoek naar het ABC-buddyproject. Tijdschrift voor Psychiatrie, 55(10), 783-788. Zie: volledige tekst

van Wel, T. & H. Landsheer (2013). De invloed van individuele rehabilitatie op de maatschappelijke participatie van jongeren met een psychosekwetsbaarheid. Tijdschrift voor Rehabilitatie en herstel van mensen met psychische beperkingen, 22(4), 4-14. Zie: samenvatting

van Wel, T. & J. van Weeghel (2013). Vroege psychose vereist vroege rehabilitatie. In: W. Veling, M. van der Wal, S. Jansen, J. van Weeghel, D. Linszen (Red.) Handboek Vroege Psychose - Diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en organisatie van zorg, p. 142-151. Uitgeverij SPW, Amsterdam.

Kwakernaak, S., W. Swildens, T. van Wel, F. Marquenie, L. van Neerbos & L. van Goor (2014). Hoe ROM ondersteunt bij keuze voor EPA-zorgpaden. Behandeling en rehabilitatie combineren. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 69, 24-31.

van Wel, T.F., J. Allon, O. Hensen & F. Marquenie (2014). Herstelondermijnende reflexen. Het gevaar van goede bedoelingen van ggz-hulpverleners. Tijdschrift voor Rehabilitatie en herstel van mensen met psychische aandoeningen, 23, 20-29. Zie: inleiding

van Wel, T. (2015). Boekbespreking van Myrthe van der Meer (2012) PAAZ. Psychiatrische roman. Participatie en Herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen, 24(2), 61-64.

Nieuwenhuizen, V. & T. van Wel (2015). Warm aanbevolen. Contact leggen met potentiële werkgevers voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Participatie en Herstel van mensen met psychosociale beperkingen, 24(3), 8-15. Zie: inleiding

van Wel, T. (2016). European Conference on Youth Mental Health. Towards a continuous participation and cross sectorial approach. Participatie en Herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen, 25, 45-46.

Dröes, J., T. van Wel & L. Korevaar (2016). Rehabilitatie en herstel. In L. Korevaar & J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn, p. 33-44. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

van Wel, T. & J. Dröes (2016). Geschiedenis en ontwikkeling van rehabilitatie in Nederland. In L. Korevaar & J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn, p. 85-100. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

Dröes, J., L. Korevaar & T. van Wel (2016). Gerichte ondersteuning van activiteiten en participatie. Rehabilitatie als verbinding van zorg en welzijn. In L. Korevaar & J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn, p. 101-116. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

Korevaar, L., V. Nieuwenhuizen, T. van Wel, H. Michon & J. van Weeghel (2016). Aan het werk met IRB en IPS. In L. Korevaar & J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn, p. 221-234. Bussum: Uitgeverij Coutinho.  

van Wel, T. & J. Dröes (2016). Psychiatrische behandeling en rehabilitatie: hoe gaat dat samen? In L. Korevaar & J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn, p. 283-297. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

de Jong, M. & T. van Wel (2016). Milieurehabilitatie. Een methode om via de omgeving met maximale betrokkenheid van cliënten hun activiteiten en participatie te herstellen. In L. Korevaar & J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn, p. 317-334. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

Dröes, J., L. Korevaar, E. Luijten, T. van Wel & A. Zijlstra (2016). ‘Functionele remissie bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening’ en ‘Functioneel herstel en zelfregulatie’. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58, 252-254. Zie: de tekst

van Wel, T. (2016). Tappen: een eenvoudige zelfhulptechniek bij stress. Participatie en Herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen, 25(1), 4-14. Zie: inleiding

van Wel, T. (2016). Bespreking van Hengeveld, M., Beekman, A., Beerthuis, R., Hoekstra, L., Marle, H. van, Naarding, P., Oeffelt, T. van (2015). Richtlijn Psychiatrische diagnostiek. Tweede, herziene versie. Utrecht: De Tijdstroom, Participatie en Herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen, 25(1), 56-57.

van Wel, T. & F. Marquenie (2017). Is Peer-supported Open Dialogue de nieuwe wind in de ggz? Participatie en Herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen, 26(2)32. Zie: inleiding

Nieuwenhuizen, V. & T. van Wel (2017). Personally recommended: Establishing contact with potential employers on behalf of people with a serious mental illness. Journal of Vocational Rehabilitation, 47, 93-98. Zie: samenvatting

van Wel, T. (2017). De ontaarde professionele afstand. Exploratief praktijkonderzoek naar het als hulpverlener vertellen over eigen cliëntervaringen. Participatie en Herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen, 26(3)17-23. Zie: inleiding

Sanches, S.A., W. Swildens, J. van Busschbach, M. Farkas, J. van Weeghel & T. van Wel (2018). FiRe: Evaluation of a fidelity measure to promote implementation of evidence-based rehabilitation. Psychiatric Rehabilitation Journal, 41(1), 46-54. Zie: samenvatting

Dröes, J., M. Kole, H. Timmer & T. van Wel (2019). Ondersteunend omgaan met mensen met een psychische aandoening (OMPA). Cursistboek. Woerden: R92.

van Wel, T., D. Boertien, D. Corstens, L. Jansen, S. Martha, S. Otten, H. Wadman & K. Wong (2019). Ruimte maken om samen te zoeken. De start van Peer-supported Open Dialogue in Nederland. Participatie en Herstel, 28(4), 4-10. Zie: inleiding.

Kwakernaak, S., W.E. Swildens, T.F. van Wel & R.T.J.M. Janssen (2019). Symptomatic and functional remission in young adults with a psychotic disorder in a rehabilitation focussed team. Community Mental Health Journal. https://doi.org/10.1007/s10597-019-00512-7 

Corstens, D., M. Kole, O. Galisch, Y. Willems, T. van Wel & D. Boertien (2020). Open Dialogue. Als sociaal netwerk zoeken naar een gezamenlijke taal. In N. Mulder e.a. (Red.) Netwerkpsychiatrie. Samenwerken aan herstel en gezondheid, p. 379-389. Amsterdam: Boom | de Tijdstroom.

van Wel, T. (2021). Boekbespreking van 'A. Hordijk & W. van Genugten (2021) Psychische aandoeningen. Psychopathologie vanuit herstelperspectief. Amsterdam: Boom uitgevers', Participatie en Herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen, 30(2), 61-62.

van Wel, T. (2021). Als professional jezelf laten zien. Handleiding workshop voor ggz-teams. Den Dolder: Bureau Van Wel.

van Staveren, R., T. van Oosten, H. Wadman & T. van Wel (2021). Herstel in de pocket. Voor cliënten en naasten in de ggz. Utrecht: Boom | de Tijdstroom (4 oplages).

van Staveren, R., T. van Oosten, H. Wadman & T. van Wel (2021). Herstel in de pocket. Voor ggz zorgverleners. Utrecht: Boom | de Tijdstroom (4 oplages).

Korevaar, L., J. Dröes, T. van Wel, a. Zijlstra & J. Hofstra (2022). In L. Korevaar & J. Hofstra (Red.) Werken aan maatschappelijke participatie. Praktijkboek voor zorg en welzijn, p. 17-30. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

van Wel, T., J. Dröes & L. Korevaar (2022). Psychopathologie en participatiewensen. In L. Korevaar & J. Hofstra (Red.) Werken aan maatschappelijke participatie. Praktijkboek voor zorg en welzijn, p. 31-45. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

Korevaar, L. & T. van Wel (2022). Van crisis naar participatie. In L. Korevaar & J. Hofstra (Red.) Werken aan maatschappelijke participatie. Praktijkboek voor zorg en welzijn, p. 71-78. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

Werkgroep Generieke module Ervaringsdeskundigheid (2022). GGZ Standaarden. Generieke module Ervaringsdeskundigheid. 

Korevaar, L., T. van Wel & J. Hofstra (2022). De invloed van psychische problemen op het studeren. In: L. Korevaar & J. Hofstra (Red.) Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen. Praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals, p. 35-51. Bussum: Uitgeverij Coutinho.