Professionele zelfonthulling

als primaire opdracht voor elke (ggz-)hulpverlener:

maar hoe doe je dat?

Voor goede hulpverlening is aan de professionele kennis en de wetenschappelijke kennis een onmisbare bron toegevoegd: de ervaringskennis. Elke hulpverlener heeft persoonlijke ervaringen met kwetsbaarheid. De tijd dat je hierover moest zwijgen, ligt achter ons.

De Generieke Module Ervaringsdeskundigheid nodigt zelfs elke hulpverlener uit om open te zijn over eigen ervaringen met kwetsbaarheid. Maar… past dit wel bij mijn hulpverlenersrol? En waar ben je dan open over? En hoe doe je dat? En wanneer? En hoe voorkom je dat het verkeerd uitpakt? 

In deze training gaan we met jou oefenen. We gaan samen verkennen welke ervaringen van kwetsbaarheid te benutten zijn en op welke manier. Daar krijgt elke deelnemer persoonlijke feedback over. Alsook hoe we valkuilen kunnen vermijden.

De training richt zich op professionele hulpverleners die werkzaam zijn in de ggz of in het sociaal domein.

De training wordt gegeven door:

dr. Wilma Boevink, 

weduwe en moeder van twee zonen (waarvan één in de langdurende zorg), heeft haar leven lang ervaring in de psychiatrie,

is sociaal wetenschapper en gepromoveerd op herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met aanhoudend psychisch lijden

en

dr. Tom van Wel,

weduwnaar en vader van twee zonen, gz-psycholoog en medisch socioloog, en

als cliënt ruim 10 jaar ambulant behandeld.

 

 

Deze nieuwe training omvat drie middagen en wordt gegeven in de omgeving van Utrecht.

De trainingen in 2023 gaan niet door

We mikken nu op trainingen vanaf mei 2024.

Kosten: €1200 per persoon.

Aanmelden: via info@bureauvanwel.nl

We werken met groepjes van 8 tot 10 personen. 

© Copyright bureauvanwel.nl